Göran Lock

Advokat och delägare
0243-22 84 00
goran@nielsenlock.se

Verksamhetsområde
Göran Lock är sedan 1975 verksam vid Advokaterna Nielsen & Lock AB. Han blev advokat år 1980. Göran arbetar nästan uteslutande med brottmål (såsom försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) och därtill närliggande ärenden.

Utbildning
Jur. kand. Lunds universitet

Språk
Svenska och engelska

Susanne Croné-Morell

Advokat och delägare
0243-22 84 00
susanne@nielsenlock.se

Verksamhetsområde
Susanne Croné-Morell är sedan 1985 verksam vid Advokaterna Nielsen & Lock AB. Hon blev advokat 1992. Susanne arbetar mestadels med brottmål (såsom försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjeärenden, asylärenden samt LVU och LVM.

Utbildning
Jur. kand. Uppsala universitet

Språk
Svenska och engelska

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?

Stäng meny