Göran Lock

Advokat och delägare
0243-22 84 00
goran@nielsenlock.se

Verksamhetsområde
Göran Lock är sedan 1975 verksam vid Advokaterna Nielsen & Lock AB. Han blev advokat år 1980. Göran arbetar nästan uteslutande med brottmål (såsom försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) och därtill närliggande ärenden.

Utbildning
Jur. kand. Lunds universitet

Språk
Svenska och engelska

Susanne Croné-Morell

Advokat och delägare
0243-22 84 00
susanne@nielsenlock.se

Verksamhetsområde
Susanne Croné-Morell är sedan 1985 verksam vid Advokaterna Nielsen & Lock AB. Hon blev advokat 1992. Susanne arbetar mestadels med brottmål (såsom försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjeärenden, asylärenden samt LVU och LVM.

Utbildning
Jur. kand. Uppsala universitet

Språk
Svenska och engelska

Jenny Morell

Advokat
jenny@nielsenlock.se

Verksamhetsområde
Jenny Morell är sedan hösten 2015 verksam vid Advokaterna Nielsen och Lock AB. Hon arbetar huvudsakligen med familjerätt, brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), asylärenden, LVU, LVM samt rättsområden hon tidigare varit verksam inom.

Utbildning
Jur.kand Uppsala Universitet

fristående kurser med inriktning mot våld i nära relationer.

Språk
Svenska och engelska

Tidigare verksamhet
Jenny Morell arbetade fyra år som bankjurist med inriktning mot bouppteckningar, testamenten, arvskiften, samboavtal, äktenskapsförord och gåvobrev.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?

Stäng meny