Familjerätt, Arvsrätt & Brottmål

Vår verksamhet spänner över i stort sätt hela det juridiska området, allt från affärsjuridik till brottmål och familjerätt etc. Vi finns i Borlänge. Kontakta oss för juridisk rådgivning. Nedan ges några exempel på särskilda rättsområden där vi är verksamma.

Affärsjuridik

Vi biträder med rådgivning inom avtalsrätt och associationsrätt, hjälper dig i samband med avtalsförhandlingar och upprättar avtal och andra handlingar för din affärsverksamhet.

Brottmål

Vi biträder dig som försvarare om du är misstänkt för brott eller som målsägandebiträde om du varit utsatt för brott

Familjerätt

Vi biträder dig i händelse av äktenskapsskillnad eller om det uppstår tvist om vårdnad, boende eller umgänge gällande barn.

Fastighetsrätt

Vi biträder med rådgivning inom avtalsrätt och associationsrätt, hjälper dig i samband med avtalsförhandlingar och upprättar avtal och andra handlingar för din affärsverksamhet.

Socialrätt

Vi biträder barn och föräldrar då samhällets institutioner ingriper med stöd av sociallagstiftningen. Exempelvis uppträder vi som biträde i mål och ärenden där lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM) tillämpas.

Testament- & Arvsrätt

Vi är rådgivare och biträder när det gäller att upprätta handlingar för att reglera arvsfrågor, t. ex testamenten. Vi biträder också i dödsbon genom att förätta bouppteckningar och arvskiften. Vidare lämnar vi biträde om det uppstår tvister efter dödsfall.

Processrätt

Vi biträder i processer inför domstolar och myndigheter. Det innebär att vi företräder dig som ombud eller i rollen som förordnad försvarare eller som biträde eller särskild företrädare för barn då vi förordnas av domstol.

Skadeståndsrätt

Vi biträder dig som orsakats skada eller påstås ha orsakat skada genom förhandling eller i domstol.

Utlänningsrätt

Vi biträder dig som söker asyl eller söker uppehållstillstånd av annat skäl.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?

Stäng meny