Affärsjuridik

Att vi biträder inom området affärsjuridik betyder att vi kan medverka i början av en process med att diskutera upplägget, dvs i dialog med klienten diskutera hur man kan uppnå det klienten vill och som är fördelaktigt för klienten. Vi kan sedan biträda i förhandlingen med motparten direkt eller som rådgivare när klienten vill. Vi kan sedan skriva avtal på svenska och engelska eller granska sådana avtal.

Att vi biträder inom området associationsrätt innebär att vi hjälper klienten i frågor som gäller bolag eller motsvarande. Aktuella frågor då är sådana som hänger samman med bolagets organisation, styrelsefrågor eller liknande.

Ett område där vi också biträder, som inte specifikt tillhör kategorierna ovan, är inom området arbetsrätt, där vi biträder både arbetsgivare och arbetstagare.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?

Stäng meny