Familjerätt

Att vi biträder i samband med äktenskapsskillnad innebär att vi hjälper till med en gemensam ansökan om makarna är överens om att man skall skiljas. Är man inte överens om att skiljas kan vi hjälpa en av makarna att göra en egen ansökan.

Om det uppstår en tvist, som gäller vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden om barn eller om var barn skall bo eller om vilket umgänge den förälder som inte har barnen boende hos sig skall ha biträder vi förhandlingen och om man inte kan komma överens i domstolen.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?