Fastighetsrätt

Vi biträder i alla frågor, som gäller fastigheter både privata och kommersiella. Det kan handla om upprättande av överlåtelsehandlingar vid köp eller försäljning av gåva. Vi hjälper också till om det tex uppstår tvist i samband med att man överlåter en fastighet eller om samägare inte är överens. Även i tvister som uppstår när man uppför en byggnad eller annan anläggning på fastigheten, ofta kallade entreprenadtvister, biträder vi den ena parten.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?