Processrätt

Ibland kommer man inte överens eller är det ett förhållande som bara kan avgöras genom ett avgörande i domstol. Det kan gälla en tvist om pengar eller egendom där man inte kommer överens. Det kan gälla vårdnad, umgänge med barn där två föräldrar är oense. Det kan också gälla att någon är misstänkt för brott eller att någon är drabbad som brottsoffer eller målsägande, som man säger i domstolarna. I dessa fall kan vi biträda som ombud, försvarare, offentlig eller privat, eller målsägandebiträde, alternativt särskild företrädare för barn om brottsoffret är ett barn. I de fall som nu nämnts är tvisten eller motsvarande aktuell i allmän domstol, som är tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

Andra fall där vi företräder parter är sådana som förekommer i andra domstolar, t.ex. i förvaltningsdomstolarna, som är förvaltningsrätter, kammarrätter eller Högsta förvaltningsdomstolen. Här förekommer att vi företräder barn eller föräldrar vid tvångsomhändertagande av barn, vi företräder enskilda då det ansökts om tvångsvård. Vi hjälper allmänt parter i samband med överklagande av beslut av myndigheter, t.ex kommunala myndigheter och Migrationsverket. Här kan vi också träda in med hjälp redan under handläggningen hos myndigheten.

När det gäller finansieringen av vårt arbete hjälper vi Dig i förhållande till Ditt försäkringsbolag gällande rätten att få ersättning för kostnader för processen. Vi hjälper också till med ansökan om rättshjälp om den finansieringsformen är aktuell. Om vi kan hjälpa Dig inom ramen för ett förordnande från domstol där vi är biträde, söker vi för Din räkning den hjälpen.


Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?