Socialrätt

Det händer att samhället genom sociala myndigheterna ingriper med tvång och då omhändertar barn från den som har vårdnaden, i allmänhet föräldrarna, eller omhändertar den som anses ha missbruksproblem för att bereda den tvångsvård. Det fattas då först ett beslut i socialnämnden. Det beslutet kan överklagas till domstol. Föräldrar och barn, vid beslut om vård av ett barn, och den enskilde när det gäller frågan om vård av missbrukare, har rätt till offentligt biträde, som är en advokat eller annan jurist. 

Har man önskemål om vilken som skall förordnas tillmötesgås det i allmänhet. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten. Vi som arbetar hos Advokaterna Nielsen & Lock Tar på oss uppdraget som sådant offentligt biträde. Du kan ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med att få ett offentligt biträde.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?

Stäng meny