Testaments- & Arvsrätt

Du som vill planera för framtiden genom att förordna om vad som skall gälla för den egendom Du en dag lämnar efter Dig kan vända Dig till oss för råd och hjälp med att upprätta handlingar t.ex. i form av ett testamente. Ett alternativ till testamente kan vara att Du ger bort den egendom eller del av den egendom, som du vill förfoga över. Om så är fallet kan vi också hjälpa till med råd och upprättande av gåvohandlingar. 

Om Du är delägare i ett dödsbo kan vi hjälpa dig med frågor om förvaltningen och frågor om formerna för att avveckla dödsbot. Det senare sker i allmänhet genom att det upprättas en bouppteckning och sedan ett arvskifte, handlingar som vi kan upprätta.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?